E-mail: i@yuliyalodya.com

  Instagram: @yuliya_lodya

  Facebook: @yuliyalodya

  My plans:

  Now – Bangkok (Thailand)

  Mid September 2023 – Phuket (Thailand)

  From October 2023 – Bangkok (Thailand)